(KL); מעמיד לרשותו סוג של גולשים הכותרת "שטח שלך"

כותרת; "שטחך" הוא ללא תשלום ופרסומים הם בלתי מוגבל לכל מי שרוצה לפרסם את הניתוחים שלהם, הבשורה, מחשבות, השתקפויות, קטעי וידאו ... וכו ' כדי לבנות את הגולשים האחרים, וזה, בכל האדיבות.

כדי לקרוא את התקנות הפנימיות של סעיף "שטח שלך »לחץ כאן

כדי לגשת לקטע; "שטח שלך" רק למלא את הטופס הזה ואת שיחו איתך קשר בשעות הקרובות כדי לדון בפרויקט שלך.

טלפון קווי או טלפון נייד

בארץ

חברה

טלפון. + 1 (888) 438-8022 | פקס. + 1 (888) 482-3335 | customerservice@kongolisolo.שיתוף